זכיינות - עמוד הבית
  
אודותינו
  
צרו קשר

יצירת קשר

בניית תוכנית עסקית
הצלחת עסק, קידום רעיון עסקי או יזמות מסוגים שונה תלויים בגורמים רבים ואינם רק עניין של מזל או של ניצול הזדמנויות, בעיקר בעולם התחרותי שסביבנו. בניית תוכנית עסקית היא אחד הכלים החשובים ביותר להצלחה כלכלית והסיבות לכך יפורטו במאמר הבא.

בניית תוכנית עסקית מתמקדת בראש ובראשונה ברעיון המרכזי של העסק הפוטנציאלי או של העסק הקיים. היא מפרטת את החזון שלו, את ה"אני מאמין" וכיצד הם באים לידי ביטוי באופן מעשי. בניית תוכנית עסקית מביאה בהרחבה גיבוי תיאורטי רלוונטי לעסק הכלכלי – בניית תוכנית עסקית מפרטת מגמות בעולם העסקים החברה  אשר עשויות להשפיע על פיתוח העסק וכיצד יש להתמודד עמן.

בניית תוכנית עסקית מפרטת בהרחבה וביעילות את כל נושא העלויות האפשריות – עליות של כוח אדם, עליות הייצור, עלויות המבנה בו ישכון העסק הפוטנציאלי, ועוד. כמו כן, מפרטת בניית תוכנית שכזו את הלקוחות והספקים הפוטנציאליים של העסק  - יתרונותיהם וחסרונותיהם ומפרטת בהרחבה על המתחרים הקיימים בשוק.

בניית תוכנית עסקית מתמקדת באסטרטגיה השיווקית של העסק ומביאה לידי ביטוי על עקרונותיו המנחים בשלב זה. בניית תוכנית עסקית חשובה במיוחד בשלב של גיוס משקיעים או חיפוש שותפים לעסק מתהווה או מתפתח ולרעיונות יזמות שונים שכן ללא בניית תוכנית עסקית מפורטת ומקצועית רעיון כלכלי, לא משנה עד כמה הוא טוב ויצירתי, לא יוכל להתרומם ולהפוך למשהו קיים. 

בניית תוכנית עסקית מהווה חלק מהותי בהצלחה של עסק קיים או בקידומו של רעיון כלכלי. ללא בניית תוכנית שכזו לא יגויסו משקיעים ועקרונות העסק לא יבואו לידי ביטוי באופן מוצלח ומשתלם כלכלית. כדאי להתייעץ במומחים לנושא בניית תוכנית עסקית בעת הכנתה בכדי למקסם את האפקט החיובי והחשוב שהיא טומנת בחובה.