זכיינות - עמוד הבית
  
אודותינו
  
צרו קשר

יצירת קשר

עסק למכירה הוא דבר נפוץ מאוד בעולם העסקים הדינאמי של ימינו. עסק חדש עשוי להיות מוצע למכירה מסיבות שונות, אשר יסקרו במאמר זה.

עסק חדש עשוי להיות מוצע למכירה בשל קשיים כלכליים אליהם הוא נקלע. במקרים שכאלו מעוניין הבעלים למכור את העסק ואילו על הקונה הפוטנציאלי לבחון היטב את מצבו הכלכלי של העסק ואת הגורמים אשר הביאו אותו למצב זה.
 
עסק חדש עשוי להיות מוצע למכירה עקב מיצוי העסק על ידי הבעלים, לאו דווקא מסיבה כלכלית. גם במקרים כאלו חשוב מאוד כי הקונה הפוטנציאלי יוודא היטב את הגורמים למכירת העסק בכדי למנוע היקלעות למצב בעייתי. חשוב מאוד שלפני רכישה של עסק חדש תימסר תכנית עסקית מפורטת אשר תכלול את כל מאפייני העסק, עקרונותיו, ה"אני מאמין" שלו, מצבו הכלכלי, יחסיו עם הלקוחות והספקים, ההיסטוריה שלו ושל בעליו ושותפיו הקודמים, ומבנה כוח האדם שבו.
 
עסק חדש עשוי להיות הזדמנות כלכלית מצוינת, לרוב כאשר מדובר על רכישה של זכיינות של רשת שיווק מצליחה. במקרים אלו של עסק חדש הקונה הפוטנציאלי מרוויח משמה הטוב והיציב של הרשת והעובדה כי יש לה קהל לקוחת נאמן. עסק חדש במקרים אלו יבטיח השקעה מוצלחת שלצדה רווח כלכלי.
 
עסק חדש עשוי להיות מוצע לשוק הכלכלי בשל שינוי מגמות כלכליות וחוסר רלוונטיות של העסק. במקרים כאלו של עסק חדש חשוב לנסות ולנצל את הפוטנציאל הקיים בעסק יחד עם התאמתו לשוק הכלכלי העכשווי.
 
עסק כלכלי עשוי להיות הזדמנות רווחית של ממש אם נערוך מחקר מקיף על העסק לפני רכישתו ונהיה מודעים לבעיות הטמונות בו. במקרים מסוימים עשוי להיות עסק חדש לרווח כלכלי של ממש אם מדובר בעסק הנכון ובזמן הנכון.